T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

Güncelleme Tarihi: 30/10/2019

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

Güncelleme Tarihi: 07/06/2018

Sağlık Bakanlığı’nın 29.04.2009 tarihli mülga “Sağlık Ku-rum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ve 06.04.2011 tarihli ve 28277 sayılı “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince; sağlık tesislerimizde çalışan hakları ve güvenliği konularında çalışmalar başlamıştır. Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması, riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması, fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması, kesici delici alet yaralanmasına yönelik risklerin azaltılması, kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması ve sağlık tarama programının hazırlanması, takibi işlemleri yürütülmektedir.

Ayrıca, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi olarak personelin maruz kaldığı Mobbing olaylarına karşı gerekli tüm iş ve işlemleri yürütmek ve takip edilmekte birimde sosyal hizmet uzmanı ve/veya psikolog görevli olması halinde şiddet mağduru sağlık çalışanının talebiyle psikososyal destek verilmelidir. Psikososyal müdahale ile sağlık tesisi ve il sağlık müdürlüğünün mağdur çalışanın yanında olduğunun gösterileceği, adli süreçte ücretsiz hukuki yardım verileceği, çalışanın yalnız ve tek başına bırakılmayacağı, kendini güvende hissedeceği süreç ifade edilmelidir.

Psikososyal destek; şiddet mağduru personelin görev yaptığı sağlık tesisinin çalışan hakları ve güvenliği birimince, psikiyatri klinikleri/polikliniklerince, sağlık tesisi psikoloğu tarafından, tıbbi sosyal hizmet birimince bunların mümkün olmaması durumunda sağlık tesisi yönetimi ve il sağlık müdürlüğü koordinasyonunda süreç yönetilmelidir.

Bu nedenle maruz kaldığınız şiddet olayları ile olası Mobbing vakalarında gizlilik ve mahrumiyet ilkelerine bağlı kalmak kaydıyla Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine ait e-posta adresi yayınlanmıştır.

TÜM DİLEK, İSTEK VE ŞİKAYETLERİNİZ İÇİN

dbakiradsh.calisan@saglik.gov.tr  

Hastanemiz Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi İletişim : 0 (412) 502 77 87 - 88  Dahili :  370