T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ameliyathane

Güncelleme Tarihi: 03/07/2020

GENEL ANESTEZİ İLE DİŞ TEDAVİLERİ AĞRI KONTROLÜ

Bu yöntem genelde yetişkin hastalarda diş hekimi korkusu olanlarda bulantı- öğürme refleksi fazla olanlarda ve genel anestezinin riskli olabileceği hastalarda tercih edilir. Hasta işlem sonrası bir şey hatırlamaz.

Genel Anestezi / Narkoz

Hasta tamamen uyutulur ve anestezi cihazına bağlanır. Hasta tam derin uyku halinde olduğu için bir şey görmez ve duymaz. Hastaya burundan yada ağızdan solunum tüpü takılarak solunum cihazına bağlanır. Solunum cihazı belirli aralık hacim ve karışımda narkoz gazını hastaya solutmaya yarar. Böylece işlem bitene kadar hastanın tam uyuması sağlanır.

Ameliyat öncesi ve sonrasında hasta nasıl bir hazırlık yapmalıdır?

Anestezi öncesinde hasta anestezi doktoru tarafından muayene edilir ve gerekli tetkikler istenir. Bunlar kan değerleri kanama değerleri EKG akciğer röntgeni ve açlık kan şekeri gibi tetkiklerdir. Yetişkin hastalarda 8 saat çocuk hastalarda 6 saat açlık ve susuzluk gerekli hastalarda işlem sonrası bulantı kusma baş dönmesi olabilir.
İstenmeyen yan etkiler: anestezide kullanılan ilaçlardan birine karşı alerji gelişmesi tanı konulmamış kalp akciğer böbrek gibi önemli organ hastalığının olması durumunda gelişebilecek durumlar (kan şekeri dengesizliği tansiyon dengesizliği kalp gücü yetersizliği ve ritim bozulması) hastanın kilolu olması sigara kullanmasına bağlı pıhtılaşma sorunları ve akciğer kapasite azlığı sonum yollarının şekil bozukluğuna bağlı zor havayolu gibi durumlardır.

Anestezi Komplikasyonları

Tıptaki gelişmeler sayesinde anestezide kullanılan ilaçların yan etkileri oldukça aza indirgenmiş olup vücuttan hızla atılmaktadırlar. Ayrıca günümüzde mevcut medikal teknoloji ile gerek anestezi cihazları gerek hasta monitorizasyonu ile hastaların tüm vital bulguları çok yakından takip edilebilmektedir. Bu nedenlerden dolayı anestezi uygun şartlarda deneyimli uzmanlar tarafından yapıldığı sürece anesteziye (genel veya sedasyon) bağlı oluşan komplikasyonlara oldukça az rastlanılmaktadır. Hastalarımızın anestezi öncesi en az 6 saat aç olmaları gereklidir.

Pre-op Anestezi Muayenesi

Hastalarımız öncelikle ihtiyaçları saptanıp gerçekleştirilecek diş tedavileri ilgili bölümlerce planlanır ve sonrasında pre-op anestezi muayeneleri yapılır. Anestezi muayenesinde öncelikle hastanın detaylı özgeçmiş (öncesinde geçirdiği ameliyat ve hastalıklar sürekli kullandığı ilaçlar vb.) bilgileri edinilip fizik muayenesi gerçekleşir. Gereken tetkikler yapıldıktan sonra ameliyat randevusu verilir...

Anestezi Risk Grupları

  • Herhangi bir sağlık sorunu olmayan ve anestezi riskleri en az olan hastalardır.
  • Hafif bir rahatsızlığı olan diyabet ve hipertansiyon gibi ancak hayatı fonksiyonlarını etkilememiş olan hasta grubu.
  • Kalp yetmezliği solunum yetmezliği gibi hayatı fonksiyonları etkilenmiş ve anestezi riski yüksek olan hasta grubu.
  • İleri derecede kalp karaciğer böbrek ve solunum yetmezliği olan hasta grubu.

Genel Anestezi ve Sedasyon Uyguladığımız Hasta Grupları

Çocuk ve erişkin hastaları 5 grupta inceleyebiliriz.

  • 4 Yaşından küçük çocuklar(bu grup çocukların ikna yolu ile diş tedavileri oldukça güçtür)
  • Gelişim geriliği olan çocuk veya erişkinler.
  • İleri derecede fobisi olan erişkin hastalar.
  • Genel anestezi gerektiren cerrahi girişimler (kemik grefti kemik kisti vb.)
  • Lokal anestezi ile tek seansta yapılması mümkün olmayan birçok cerrahi işlemin kısa sürede (2-3 saat) genel anestezi altında yapılmasını isteyen hasta grubu.