T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kurumsal Amaç ve Hedefler

Güncelleme Tarihi: 21/01/2020

logo.jpg

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DİYARBAKIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

KURUMSAL AMAÇLAR, HEDEFLER VE EYLEM PLANI

Dök No:KU. PLN.. 03

Yayın Tarihi: OCAK 2019

Revizyon No:00

Revizyon Tarihi:

Sayfa 1 / 1

KURUMSAL AMAÇLAR

HEDEFLER

FAALİYETLER

PLAN

HEDEF SORUMLUSU

TERMİN

İnsanlara uygun, etkili, erişebilir ve etkin sağlık hizmeti sunmakSağlık hizmeti kalitesini ve güvenliğini sağlamak

Kalite standartlarına uygunluğunu periyodik olarak değerlendirmek

Öz değerlendirme yapmak


Kalite Yönetim Birimi

2019 yılı içinde

Sağlık verilerinin gizliliği ve güvenliğini sağlayacak mekanizmaları güçlendirmek (şifreleme sistemi,kullanıcı kontrolü,eğitimler, logların takibi,gizlilik sözleşmesi vb)

3 ayda bir HBYS kullanıcıların kontrolünün yapılıp kayıt altına alınması Veri gizliliği ile ilgili 6 ayda bir eğitim düzenlemekBilgi Yönetimi Birim2019 yılı içinde

Düzenli periyotlarla çalışanların görüş ve önerilerini değerlendirmek

Çalışanlara yılda iki kez memnuniyet anketi yapmak, her ay görüş, öneri, istek ve taleplerini değerlendirmek

Kalite Yönetim Birimi


Mart ve Eylül Ayları

Sağlık altyapısının ve teknolojilerinin kapasitesini, kalitesini artırmak ve sürdürülebilirliği ni sağlamak

Sağlık tesisinin fiziksel yapısı ve güvenlik şartlarını iyileştirilmesini sağlamak (yangına karşı alınacak önlemler, bilgi güvenliği ile alınacak önlemler vb)

Acil durum ve afet yönetimine yönelik yılda 1 kez eğitim vermek Acil durum ve afet yönetimine ilişkin yılda bir kez tatbikatlar yapmak Bilgi güvenliği konusunda yılda 1 kez çalışanlara eğitim vermekSivil Savunma Birimi2019 yılı içinde

Sağlık hizmeti sunumundan duyulan memnuniyeti artırmak

Sağlık çalışanlarının hastalara uygun ve anlaşılır bilgi vermesini sağlayacak kurum içi mekânların sağlanması ve kurum kültürünün oluşturulması Anket, web uygulamaları, mobil uygulamalar, öneri kutusu gibi uygulamaların daha aktif kullanılması

Anket değerlendirme komisyonu tarafından anketlerin değerlendirilmesi ve uygunsuzluk durumunda düzeltici-önleyici faaliyet başlatmak.Kalite Yönetim Birimi3 ayda bir

İnsanlara uygun, etkili, erişebilir ve etkin sağlık hizmeti sunmak

Bedensel, zihinsel ve sosyal şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak

Hizmet mekânlarının, engelli ve erişim zorluğu yaşayanlara göre yeniden düzenlenmesi

Engelliler ile ilgili düzenlemeler yapmakHastane Yöneticiliği2019 yılı içinde

Hastanemizin altyapısını, kapasitesini, kalitesini ve donanım eksikliklerini gidermek, iyileştirmek


Hastanenin teknik alt yapısına yönelik cihaz ve donanım eksikliklerini gidermek

Planlamayı etkinleştirecek altyapı çalışmalarını gerçekleştirmek Tıbbi cihaz ve donanım ihtiyaçlarının belirlenmesi, temini ve donanımın güçlendirilmesi

Klinik ihtiyaçları belirlenerek ihale,doğrudan temin vb. aracılığıyla alınmasını sağlamak.Hastane Yöneticiliği2019 yılı içinde

Kurumsallaşma ayı ve profesyonelleş meyi sağlamak

Kurum içi ve kurum dışı mesleki eğitim faaliyetlerini teşvik etmek ve geliştirmek

Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı ve eğitim standartlarının belirlenmesi Yeni görev alacak çalışanlara uyum eğitimi verilmesi İnsan kaynağının bilgi, deneyim ve yeterliliğini artıracak eğitim programları geliştirilmesi

Kongre,kurs ve sempozyum gibi organizasyonlara çalışanların katılımını sağlamak.
Hastane Yöneticiliği2019 yılı içinde

Hasta bilgilendirilme lerinin Arttırılması

Hastaların hastane hizmetleri ve sağlık problemleriyle ilgili bilgilendirilmele rini sağlamak

Hastalarımıza Hastane Hizmetlerini Sunum Ortamında Ortak TV Yayını Ekranından Bilgilendirme

Hastane TV sisteminden yayınlanacak programlar hazırlamak


Hastane Yöneticiliği


2019 yılı içinde

Hastanede güvenli çalışma ortamını sağlamak

İSG Önlemlerinin Personel Tarafından Uygulanmasını Sağlamak ve Denetlemek

İSG Önlemlerinin Personel Tarafından Uygulanması İçin Gerekli Önlemlerin Alınması ve Kontrollerin Etkin Bir Şekilde Yapılarak Uygulama Eksikliklerinin Giderilmesi

İş sağlığı güvenliği tedbirlerinin alınması,kontrollerin sıklaştırılması,hizmet alımı yapılan firmalara çalışmalar sırasında refakat edilmesi


İş sağlığı Güvenliği birimi


2019 yılı içinde

Sağlık bilgilerinin güvenli ağda paylaşılması

Bakanlığın ilgili projeleri doğrultusunda hastalara ait sağlık bilgilerinin güvenli ağda paylaşılmasını sağlamak

Tüm Sağlık Tesislerinin Merkezi PACS, LİS ve Tele radyoloji, Sistemine Uyumun Sağlanması

Merkezi PASC,LİS, Teleradyoloji sistemlerine uyum için Hastane HBYS’nin düzenlenmesini sağlamak


Bilgi Yönetimi Birimi


2019 yılı içinde